back prev next

Kostely, hrady a zámky, pole a lesy

Kostely, hrady a zámky, pole a lesy

Vracet se mají nejen kostely, ale i pole, lesy a další podobný majetek. A církev s tím chce nějak podnikat a tak získávat finance na svůj provoz. Tam, kde je víc majetku, tam se vždy hned slétnou různí vychytralci a podvodníčci. A tak bude jen mnoho dalších skandálů a ostudy. Mohou to být daleko horší věci, než ta farnost, co podnikala a zkrachovala a hrozil jí prodej kostela a fary.

Nechceme slyšet slova Písma: "Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení." (1Tim 6, 10) A myslíme si, že nějak zvládnem sloužit Bohu i majetku (Mt 6,24).

  pokračování
 

začátek textu

 
  next Next Next Next Next Next

 

 
prev prev