back prev next

Společensví křesťanů

Společensví křesťanů

Přes všechno špatné je církev ale také společensví křesťanů, ve kterém je možné se setkat s radostnou zprávou o Boží lásce a odpuštění. Kde je možné poznat, že Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna (Jan 3,16). Kde je možné se setkat s Boží mocí ve svátostech a modlitbách. Kde je možné se setkat s tím jediným, ve kterém je spása. (Sk 4,12)

  pokračování
 

začátek textu

 
  next Next Next

 

 
prev prev