back prev next

Vysvětlování proč vstupné

Vysvětlování proč vstupné

Vysvětlení, proč bylo potřeba, aby církev vybírala do katedrály vstupné, bylo spousta. A některá byla i trochu logická, stejně jako podobná vysvětlování kolem potřeby ostatního církevního majetku. Nikdo to však neposlouchal, ten skutek sám mluvil silněji a přesvědčivěji než jakákoli slova.

  pokračování
 

začátek textu

 
  next Next Next Next Next Next

 

 
prev prev